سرزمین آرزوها

سلام !

سایت جدید من :

shayanfp.comli.com

سلام بعد از ماه ها بالاخره توانستم مطلب جدید بگذارم!!!!سلام بعد از ماه ها بالاخره توانستم مطلب جدید بگذارم!!!!

بالاخره توانستیم سیستم را به را بیاندازیم و این موضوع بابت گم شدن رمز  عبور بود.سرزمین آرزوها


شایان

متاسفانه بابت اتفاقاتی از این پس به جای بازی بازی تکلیف بگیرید .

مراحل دریافت فایل : 1.به بخش (دریافت فایل) میروید و فایل را باتوجه به سن کودک تان کپی میکنید.

اگر انگلیسی هستید بخوانید

hello,  my blag is farsi . 1

my  engish blog: www.shayanfp (english )  .blog.ir


Status : Bad(off)2

به احتمال 90 درصد روز 94/3/31 در بالای وبلاگ فعال ترین از بین شما انتخاب و نمایش داده میشود لطفا
عکس خود را

به ایمیل shayanfp@yahoo.com

ارسال کنید!!!!!!!